Kristova crkva Rijeka

Dr. Franje Kresnika 31, 51000 Rijeka

Mob: 091/600-2842

Email: kristova.crkva.rijeka@gmail.com

KC Rijeka